Bli återförsäljare

Du kan enkelt ansöka om att bli återförsäljare av våra produkter här på vår hemsida, vi ställer som krav på våra
återförsäljare att produkterna de köper skall säljas vidare och ej vara för eget bruk. Om du har några frågor är du
välkommen att kontakta vår kundtjänst på 040-53 84 00 eller via mail info@bntscandinavia.com det går också att
chatta med kundtjänst!

För att vi ska kunna behandla din ansökan snabbt ber vi dig fylla i nedanstående uppgifter så komplett som möjligt!.
Så fort vi gått igenom din ansökan kommer någon av våra duktiga medarbetare kontakta dig!

 

Företagsinformation

Organisationsnr / VAT nr

 

Firmatecknare

 

Företagsnamn

 

Postadress

 

Postnummer & Ort

 

 

Land  

 

 Leveransadress samma som ovan

 

 

 

 

Leveransadress

 

Postnummer & Ort

 

 
     

Mailadress:

Vi skickar fakturor, orderbekräfelser och leveransbesked via E-Post.

 

     Faktura

 

     Orderbekräftelse

 

     Leveransbesked

 

Kontaktinformation

Kontaktperson

 

Hemsida

 

E-Post

 

Telefon

 

Hur hittade du oss?

 

 

 

 

Jag önskar inloggning till E-Handel

 

Önskad kreditgräns

 

Verksamhetsinformation

Antal anställda

 

Kundtyp

 

Bransch

 

Typ av leverans

 

Inköpsgrupp / Kedja

 

Omsättning kontorsmaterial

 

 

 

 

Övriga frågor / Kommentarer

 

 

Vi genomför kreditupplysning

För att bli kund hos b.n.t Scandinavia AB krävs en godkänd kreditansökan. Genom att ansöka om att bli kund hos oss så godkänner du att en kreditupplysning får göras. 
Du som är enskild näringsidkare kommer att erhålla information från vår upplysningspartner om att en kreditupplysning är begärd och utlämnad.

Vi skyddar dina personuppgifter!

Vårt mål är att skapa en så bra service som möjligt för våra återförsäljare. Vi behöver därför vissa personuppgifter kring våra kontaktpersoner. Bland annat för att kunna hantera kundtjänstärenden, skapa order och fakturor, hantera och följa upp våra säljsamtal, göra offerter eller tillhandahålla digitala tjänster såsom chat eller vår hemsida.

Genom att ansöka om att bli kreditkund samtycker du till att vi lagrar viss persondata om dig.

Vi samlar in och hanterar följande uppgifter
Namn på våra kontaktpersoner
Kontaktpersoners arbetsadress
Kontaktpersonerns arbetstelefonnummer
Kontaktpersoners E-postadress
Personnummer endast i fall vår kund ej har bolag som är en juridisk person
Uppgifter om köp & historik
Information om avtal, sammarbetsform, köphistorik, orderunderlag etc
Uppgifter från interaktion med våra säljare och kundtjänst, såsom mailkorrespondens, offerter och mötesanteckningar samt liknande information som krävs för att kunna hantera våra åtaganden mot våra återförsäljare

Så använder vi dina uppgifter
Kunder (vid ej bolag som är juridisk person) & Kontaktpersoner
Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna erbjuda en smidig och välfungerande service till våra kunder, för att kunna leverera fullgod service och för att kunna förse dig som kund med relevant information. Uppgifterna används även för att kunna fakturera, erbjuda weborder, registrera order och leveranser samt för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger till grund för interna marknads- och kundanalyser samt statistik och metodutveckling.

Leverantörer och samarbetspartners
Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna förse partners med relevant information, förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger även till grund för intern statistik och metodutveckling.

Så länge sparar vi dina uppgifter
Vi sparar inte personuppgifter längre än det finns behov för att spara dem för det  användningsområde som de är insamlade för. Vid avslutat samarbete då inga transaktioner är öppna eller insamlat användningsområde inte nyttjats på ett år raderas uppgifterna. Uppgifter som av juridiska skäl behöver lagras kan komma att sparas längre.

Så skyddar vi dina uppgifter
Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag. Informationen hanteras uteslutande på säkra serverar hos oss eller hos avtalsbiträde där avtal för säker hantering av uppgifterna finns. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal. Vi lämnar inte vidare eller säljer personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan komma att lämnas ut endast för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter.

Dina rättigheter
Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag över de personuppgifter vi sparat om dig. Om du har fler frågor kring GDPR eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta kundtjänst på +46 40 53 84 00 eller info@bntscandinavia.com